ชาวบ้านบ้านไผ่ ตำบลเมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จังหวัดจังหวัดปราจีนบุรี จัดทำบุญ “ข้าวประดับดิน” จารีตประเพณี การทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรต หรือวงศาคณาญาติที่ตายไปแล้ว มีการจัดของคาวหวานใส่กระทง นำไปวางไว้ตามต้นไม้วัดรุ่งเช้ามืด

ช่วงวันที่ 6 ก.ย. ที่วัดเวฬุวนาราม(บ้านไผ่) ตำบลเมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จังหวัดจังหวัดปราจีนบุรี ชาวบ้านร่วมกันทำบุญเดือน 9 หรือ บุญข้าวประดับดิน เป็นจารีตประเพณีการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรต หรือวงศาคณาญาติที่ตายไปแล้ว ข้าวประดับดินจะประกอบด้วย ข้าว ของคาวหวาน หมากพลูและบุหรี่ ซึ่งเราห่อหรือใส่กระทงไปวางไว้ตามพื้น หรือห้อยไว้ตามต้นไม้ในรอบๆวัด
สาเหตุที่กระตุ้นให้เกิดบุญข้าวประดับดินมีว่า ครั้งยุคพุทธกาล มีพี่น้องของพระผู้เป็นเจ้าพิมพิสารไปกินอาหารของพระสงฆ์ ตายไปแล้วจึงเกิดเป็นเปรต เมื่อพระผู้เป็นเจ้าพิมพิสารไปมอบทานแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์แล้ว ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลไปให้ ถึงเวลาช่วงเวลากลางคืนจึงพากันมาแผดเสียงรบกวนเพื่อขอส่วนบุญ พระผู้เป็นเจ้าพิมพิสารจึงไปทูลถามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงแจ้งเหตุให้รู้ เมื่อพระผู้เป็นเจ้าพิมพิสารทรงรู้ จึงมอบสังฆทานแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้วงศาคณาญาติ จึงกระตุ้นให้เกิดเป็นจารีตประเพณีบุญข้าวประดับดินขึ้น

phet1

โดยในพิธีการนั้น พระสมุห์จำเนียรกันตะสีโล เจ้าอาวาส เป็นผู้โปรยน้ำมนต์ใส่ข้าวให้ญาติโยมก่อนจำนองไปวางไว้ดังที่ต่างๆเพื่อผีและเปรตได้มากินอาหารตามความเลื่อมใส โดยชาวบ้านจะนำอาหารมาให้พิธีการตั้งแต่ในวันแรม13 ค่ำ เดือน 9 เป็นการมอบทาน รักษาศีล ฟังธรรม พอเช้าในวันแรม14 ค่ำเดือน 9 เวลาโดยประมาณ 04.00 น. ถึง 05.00 น. ก็จะนำห่อหรือกระทงที่ตระเตรียมไว้ไปมอบหรือห้อยในรอบๆวัด สำหรับเพื่อการวางสิ่งของเพื่ออุทิศให้เปรตหรือญาติมิตรที่ตายไปแล้ว บางแคว้นอาจทำก่อนมอบทานก็มี

phet2

จากการไต่ถามชาวบ้านในพื้นที่ บ้านไผ่ กล่าวว่า จารีตประเพณีบุญข้าวประดับดิน เป็นจารีตประเพณีของคนภายในชุมชนและใกล้เคียงได้สืบสานจารีตประเพณีทำกันมาตั้งแต่รุ่นพ่ออุทิศส่วนกุศลให้คนที่ตายไปแล้ว และจะทำให้ทุกปี ตามความเลื่อมใสชาวบ้านจำนวนมากมีความรู้สึกดีใจที่ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพี่น้องที่ตายไปแล้ว เพื่อจะได้กินอาหารไม่ยากจน