www.เราท่องเที่ยวร่วมกัน.com เปิดให้ราษฎรลงทะเบียน “เราท่องเที่ยวร่วมกันเฟส 3” รับสิทธิ์วันแรกแล้ว พร้อมย้ำอย่าลืมเช็กเงื่อนไขโครงงาน

จากกรณี ครม. มีมติเห็นด้วยให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) ปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของ “โครงงานเราท่องเที่ยวร่วมกัน เฟส 3” โดยเปลี่ยนช่วงเวลาหมดการดำเนินโครงงานเป็นวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์65 และให้ราษฎรสมัครใช้สิทธิ์ได้ไม่เกินวันที่ 31 ม.ค.65 พร้อมให้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เสร็จข้างใน 1 เดือน

สำหรับโครงงาน เราท่องเที่ยวร่วมกันเฟส 3 เมืองช่วยเหลือค่าโฮเต็ล 40% ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน ช่วยเหลือคูปองของกิน 600 บาทต่อคืน และช่วยเหลือค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ไม่เกิน 2,000 บาท หรือ 3,000 บาท ตามเงื่อนไขของแต่ละจังหวัด โดยแน่ใจว่าจะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศได้

ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจบ้านพัก/โฮเต็ล/ร้านค้า ห้องอาหารปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรการของศูนย์บริหารเหตุการณ์โควิด-19 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุม คุ้มครองโรค ควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย แต่หากการระบาดร้ายแรงขึ้นในระหว่างดำเนินโครงงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสามารถขอจบโครงงานได้
ล่าสุดเมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 24 กันยายน 2564 ผู้รายงานข่าวรายงานว่า เว็บเราท่องเที่ยวร่วมกัน ได้เปิดให้ราษฎรลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วจำนวน 2 ล้านสิทธิ์ โดยโครงงานเราท่องเที่ยวร่วมกันเฟส 3 จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งวันที่ 31 ม.ค. 2565
อย่างไรก็ดี สำหรับราษฎรที่เคยลงทะเบียนโครงงานเราท่องเที่ยวร่วมกันเฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ใหม่ สามารถใช้สิทธิ์ที่เหลืออยู่ต่อได้ โดยเริ่มจองโฮเต็ล/บ้านพัก ตั้งแต่วันที่ 8 เดือนตุลาคม 2564 – 24 ม.ค. 2565 ส่วนราษฎรคนที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ และผู้ประกอบธุรกิจที่พึงพอใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงงานเราท่องเที่ยวร่วมกันเฟส 3 ได้ทาง www.เราท่องเที่ยวร่วมกัน.com ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป.