เข้าสู่เดือนที่ 5 ของปี 2564 แล้ว แม้ว่าจะผ่านตอนวันหยุดหลายวันเทศกาลวันสงกรานต์ บางบุคคลได้เดินทางกลับบ้านเกิด หรือเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆแต่ว่าปีนี้นับเป็นปีที่สองที่ทุกคนยังจำต้องใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มอล ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆเนื่องด้วยเหตุการณ์การแพร่ระบาดของวัววิด-19 กลับมารุนแรงอีกรอบ

dayoff1

เช่นเดียวกับเดือนพฤษภาคม 2564 แม้ว่าจะมีวันหยุดอยู่หลายวัน แต่ว่าก็ยังคงจำต้องดำรงชีพอย่างละเอียดกันถัดไป โดย “วันหยุด” ในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ มีตลอดทั้งวันหยุดรายปี และวันหยุดพิเศษที่ คณะรัฐมนตรี มีมติเคาะวันหยุดประจำภาคเสริมเติมเข้ามาอีกด้วย “กรุงเทวดาธุรกิจออนไลน์” ได้สรุปวันหยุดประจำเดือนพ.ค. 2564 ไว้ดังต่อไปนี้

• วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2564

สำหรับวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2564 มีทั้งหมดทั้งปวง 5 วัน อาทิเช่น

– วันเสาร์ที่ 1 พ.ค. 2564 วันแรงงาน (วันหยุดภาคเอกชน)

– วันจันทร์ที่ 3 พ.ค. 2564 วันหยุดทดแทนวันแรงงาน

– วันอังคารที่ 4 พ.ค. 2564 วันฉัตรมงคล

– วันจันทร์ที่ 10 พ.ค. 2564 วันหยุดเทศกาลบุญบั้งไฟ ของภาคอีสาน (วันหยุดประจำภาค)

– วันพุธที่ 26 พ.ค. 2564 วันวิสาขบูชา

ดังนี้ก็เลยทำให้เดือนพฤษภาคม 2564 มีวันหยุดหลายวันทั้งหมดทั้งปวง 4 วันเป็นตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 พ.ค. 2564 ถึงวันอังคารที่ 4 พ.ค. 2564

ดังนี้ วันหยุดดังที่กล่าวถึงมาแล้ว มีตลอดทั้งวันที่ได้หยุดทั้งส่วนของภาครัฐและเอกชน และบางวันอาจเป็นหยุดของภาคเอกชนอย่างเดียว ซึ่งควรพิจารณากับต้นสังกัดให้ชัดเจนถูกต้องอีกรอบ