“ความสงบสุข” หมายถึง สภาวะแห่งความสันติ ความสงบสุข ไม่มีการสู้รบ ไม่มีความประพฤติอันรุนแรง ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อชีวิต สินทรัพย์ รวมทั้งความยั่งยืนและมั่นคง เมื่อชุมชนโลกต่างมองเห็นจุดสำคัญของความสงบสุข ก็เลยนำมาซึ่งการกำหนดวันความสงบสุขโลก วันนี้มีประวัติที่ไปที่มาเช่นไร ไทยรัฐออนไลน์นำสาระความรู้มาฝากกัน

วันความสงบสุขโลก เป็นวันใด?

วันความสงบสุขโลก (World Peace Day หรือ International Day of Peace) ตรงกับวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่ต้องการที่จะให้คนทั่วทั้งโลกตระหนักถึงการงดใช้กำลัง ทั้งต่อมนุษย์ สัตว์ รวมทั้งสภาพแวดล้อม เพราะเหตุว่าประวัติศาสตร์โลกก่อนหน้านี้ กำเนิดการสู้รบ ความรุนแรง นำมาซึ่งการสิ้นไปนับครั้งไม่ถ้วน แม้แต่ในขณะนี้เอง ก็ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นทั่วทั้งโลก ตั้งแต่ปัญหาระดับครอบครัว ไปจนกระทั่งปัญหาระหว่างชาติ การใช้สันติวิธีสำหรับเพื่อการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆร่วมกัน ก็เลยเป็นหนทางที่จะสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นบนโลก

ที่มาวันความสงบสุขโลก มีประวัติเช่นไร?

แต่เดิมวันความสงบสุขโลกจะตรงกับทุกเมื่อเชื่อวันอังคารที่ 3 ของเดือนกันยายน เริ่มประกาศใช้เป็นครั้งแรกโดยคณะกรรมการสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1981 ซึ่งการกำหนดให้มีวันความสงบสุขในคราวนั้น ก็เพื่อให้ทั่วทั้งโลกได้ใส่ใจรวมทั้งให้ความสำคัญกับ “ความสงบสุข” อันเป็น สภาวะสันติภาพสุขสงบ

จุดหมาย 6 ข้อของวันความสงบสุขโลก

1. นับถือต่อชีวิตรวมทั้งเกียรติยศของแต่ละบุคคล โดยไม่ลำเอียงแบ่งชนชั้นวรรณะ
2. ไม่ใช้กำลังในทุกต้นแบบ โดยยิ่งไปกว่านั้นต่อเยาวชน
3. ร่วมสร้างสังคมแบ่งปันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพื่อลดการแบ่งแยก การกดขี่ทางด้านการเมือง รวมทั้งเศรษฐกิจ
4. นับถือความอิสระสำหรับเพื่อการแสดงออก รวมทั้งเห็นด้วยไม่เหมือนกันทางด้านวัฒนธรรม
5. ดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบ รวมทั้งนับถือต่อทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ
6. สร้างความสมานฉันท์ นับถือต่อหลักการประชาธิปไตย มอบโอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคกัน โดยยิ่งไปกว่านั้นสตรี

“นกพิราบ” เครื่องหมายแห่งความสงบสุข

นกพิราบคาบกิ่งมะกอก ถูกประยุกต์ใช้เป็นเครื่องหมายวันความสงบสุขสากล สื่อถึงความสงบสุขรวมทั้งความสงบสุข ตามความเชื่อที่ว่า “นกพิราบ” เปรียบได้กับความบริสุทธิ์ของพระคัมภีร์ไบเบิล ทั้งยังเป็นผู้แทนของพระผู้เป็นเจ้าอีกด้วย
คําขวัญวันความสงบสุขโลก 2564/2021
ทุกๆปี องค์การสหประชาชาติ จะกำหนดคำขวัญวันความสงบสุขโลก เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสู่การงดใช้กำลังทุกต้นแบบ สำหรับคำขวัญของปี 2564 ระบุว่า “Recovering better for an equitable and sustainable world” โดยเน้นไปที่การให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียม รวมทั้งความยั่งยืนมั่นคงของโลก.
ต่อมาในปี ค.ศ. 2001 สหประชาชาติมีมติใหม่อีกครั้ง โดยกำหนดให้วันความสงบสุขโลก ตรงกับวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี นับว่าเป็นวันความสงบสุขสากลของโลก ที่จำเป็นต้องเลิกการสู้รบ ลดใช้กำลัง รวมถึงหยุดสู้รบในการสู้รบตลอดทั้งวัน

นับจากนั้นเป็นต้นมา วาระเรื่องความสงบสุขก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จึงควรร่วมกันรณรงค์ รวมทั้งร่วมมือกันช่วยเหลือความสงบสุขทั่วทั้งโลก เลิกความรุนแรงไม่เพียงแต่ในการสู้รบเพียงแค่นั้น แม้กระนั้นยังรวมถึงหยุดความประพฤติความรุนแรงต่อเด็ก รวมทั้งสตรี เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความสงบสุขให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาคมโลก