“เบทาโกร” อธิบายหมู 2.1 แสนโล เป็นการจัดแจงสินค้าในสต็อกตามขั้นตอนการปฏิบัติโดยปกติ บอกให้ทราบล่วงหน้าเมื่อวันที่ 17 ม.ค.แล้ว

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (บมจ.) อธิบายห้องเย็นกรณีอาจมีการตุนผลิตภัณฑ์จำพวกเนื้อสุกรในจังหวัดสงขลา เรื่อง การสำรวจห้องเย็นกรณีอาจมีการตุนผลิตภัณฑ์จำพวกเนื้อสุกรในจังหวัดสงขลา สืบเนื่องจากในกรณีที่ปรากฏรายงานข่าวการเข้าสำรวจบริษัทห้องเย็นแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา แล้วก็พบว่ามีการรักษาเนื้อสุกรจากบริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม จังหวัดพัทลุง จำนวน 201,650 โลในห้องเย็นดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนอธิบายว่า การจัดรักษาเนื้อสุกรของ บริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม จังหวัดพัทลุง แล้วก็สาขาในกรุ๊ป ในบริษัทห้องเย็นตามที่กำหนดในรายงานข่าว เป็นการจัดแจงสินค้าในสต็อกตามขั้นตอนการปฏิบัติโดยปกติ ภายใต้มาตรฐานการจัดส่งผลิตภัณฑ์ เพื่อการสำรองผลิตภัณฑ์รองรับการจัดส่ง 5-7 วันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความสดใหม่จนถึงมือลูกค้า โดยครอบคลุมพื้นที่จัดส่งในภาคใต้ตอนล่างมากยิ่งกว่า 8 จังหวัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการแจ้งข้อมูลปริมาณเนื้อสุกรทั้งสิ้นที่เก็บในห้องเย็นนั้นต่อกระทรวงการขายให้รับรู้ล่วงหน้า ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ก่อนหน้าที่ผ่านมา จำนวน 211,361 โล ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของห้องประชุมคณะกรรมการกลาง เกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการ (กกร.) ครั้งที่ 1/2565 ที่กำหนดให้ “ผู้เลี้ยงที่มีปริมาณการเลี้ยงเกิน 500 ตัว ผู้ขายส่งที่มีปริมาณเกิน 500 ตัว ห้องเย็นที่มีการเก็บสต๊อกเกิน 5,000 โลขึ้นไป ให้ทำงานแจ้งสต๊อกให้กรมการค้าภายในรับรู้ และแจ้งราคาในทุก 7 วัน โดยเริ่มวันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

บริษัทฯ ขอรับรองว่า การจัดการสต๊อกดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นการจัดแจงสินค้าในสต็อกตามแนวทางปฏิบัติโดยปกติ ไม่ใช่การกักเก็บผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลานาน เพื่อวัตถุประสงค์ด้านราคาที่สูงขึ้นแต่อย่างใด บริษัทฯ พร้อมให้ความร่วมมือในการระบุขั้นตอนการดำเนินการ ให้สอดคล้องกับแนวทางของภาครัฐ เกี่ยวเนื่องถึงการจัดการสินค้าในสต็อกแล้วก็การรายงานแจ้งจำนวนสต๊อกตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด

แม้กระนั้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในปัจจุบัน ซึ่งมีผลต่อปริมาณสุกรแล้วก็ระดับราคาที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ตระหนักถึงความรู้สึกกังวลของลูกค้าต่อกรณีดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นอย่างดี จึงได้ยกระดับมาตรการ

ด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแล้วก็ต่อเนื่อง โดยได้รับการยืนยันตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์อย่างถูกต้องครบถ้วนบริบูรณ์ รวมถึงได้ร่วมเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือทุเลาความทุกข์ร้อน ของลูกค้า โดยการประสานความร่วมแรงร่วมมือกับภาครัฐแล้วก็ทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หมูไม่เป็นอันตราย ในราคาที่ชอบธรรมให้กับพสกนิกร ในแผนการการขายลดช่วยพสกนิกร โดยการ ขายหมูสดในราคาโลละ 150 บาทในจุดขายในแผนการ 667 แห่งทั้งประเทศ

เครือเบทาโกร ยึดมั่นในเป้าหมายทางธุรกิจที่ดี มีบรรษัทภิบาล พร้อมให้ข้อมูลที่ถูกแล้วก็ติดต่อสร้างความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนองค์กรต่างๆในฐานะบริษัทชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์อาหารสดแล้วก็ดัดแปลงที่ปลอดภัย เพื่อสุขภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตดีของลูกค้าอย่างยั่งยืน

 

w1200 (1)