ประกันสังคม แจ้งวันโอนเงินเยียวยา ม.33 เช็คสิทธิ์พอดีเว็บไซต์ www.sso.go.th ถ้าเกิดยังไม่ได้สิทธิรีบยื่นทวนสิทธิ์ด่วน

เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ใจความระบุถึงการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 13 จังหวัด รอบ 2 ดังเช่น จังหวัดกรุงเทพ, จังหวัดนครปฐม, นนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, สมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรสาคร, นราธิวาส, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา, สงขลา, ฉะเชิงเทรา, จังหวัดชลบุรี รวมทั้งอยุธยา เมื่อวันที่ 27-28 ก.ย. 64 โดยจะได้รับคนละ 2,500 บาท โอนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพียงแค่นั้น รวมทั้งจะโอนเป็นลำดับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตนมาตรา 33 ด้วย

นอกจากนั้น ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถตรวจตราสิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคมพอดีเว็บไซต์ www.sso.go.th รวมทั้งถ้าเกิดผู้ประกันตน

มาตรา 33 ที่เข้าหลักเข้าเกณฑ์มาตรฐานได้รับเงินเยียวยาแต่ว่าเมื่อตรวจตราสิทธิแล้วระบบกลับแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ สามารถยื่้นทวนสิทธิได้ โดยดาวน์โหลดเอกสารแบบคำร้องขอทวนสิทธิที่เว็บไซต์ www.sso.go.th แล้วหลังจากนั้นกรอกข้อมูลแบบฟอร์มให้ครบสมบูรณ์ ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ชัดแจ้ง แนบสำเนาบัตรฯ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ข้าราชการสำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้

ส่งเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคม หรือผ่านไปรษณีย์ได้ด้วยเหมือนกัน

33