รู้ยัง? “วันหยุด” กันยายน 2564 มีวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ นั่นเป็น “วันมหิดล” ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2564 โดยเป็นวันหยุดที่ คณะรัฐมนตรี เคาะเพิ่มขึ้นมาใหม่ในปีนี้

เปิดกันยายน 2564 ต้นเดือนใหม่ของปีนี้ มาพร้อมกับการ “ผ่อนคลายล็อกดาวน์” ที่เริ่มในวันนี้ (1 กันยายน) เป็นวันแรก! ทั้งยังยังเป็นวันสำคัญของกรุ๊ปผู้เอาประกันตน ที่จะได้ยื่น “ทวนสิทธิ” เพื่อขอรับเงินเยียวยา “ประกันสังคม” เป็นวันแรก! อีกเช่นกัน ยิ่งไปกว่านี้ รู้หรือไม่? เดือนนี้มี “วันหยุด” กรณีพิเศษเพิ่มขึ้นมาใหม่ด้วย (จากมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อปลายเดือน ธ.ค.2563)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เชิญชวนคนไทยมาเช็ควันหยุดติดต่อกันหลายวันเมนส์กันยายน 2564 กันหน่อย เพราะในกันยายน 2564 มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มเข้ามา นั่นเป็น “วันมหิดล” ที่ตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2564 และก็ทำให้มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันช่วงสุดสัปดาห์ต่อเนื่องกัน 3 วันอีกด้วย
วันหยุดติดต่อกันหลายวันกันยายน (วันมหิดล)
ช่วงกันยายนมีวันสำคัญที่ คณะรัฐมนตรี เคาะเพิ่มให้มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มมา 1 วันหมายถึงวันมหิดล จึงทำให้เดือนนี้มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันต่อเนื่องกัน 3 วันด้วยกัน ดังเช่นว่า

– วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 วันมหิดล *วันหยุดราชการกรณีพิเศษ

– เสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

– อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

“วันมหิดล” ธนาคารก็หยุดด้วย
วันมหิดล (วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564) ยังเป็นวันหยุดพิเศษของธนาคารด้วย โดยมีข้อมูลจากประกาศของ “ธนาคารชาติ” บอกว่า มีการระบุวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ดังเช่นว่า

วันศุกร์ที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564
ทั้งยังในต.ค. 2564 ก็มีประกาศยกเลิกวันหยุดตามจารีตประเพณีของสถาบันการเงินและก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 (ทดแทนวันปิยมหาราช) และก็กำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจแทน