ดร.อานนท์ โพสต์ อีกไม่นานมีรัฐประหารแน่นอน ท่องเที่ยวนี้จะต้องชั่วร้าย แบบ 6 ตุลาคม 2519 พสกนิกรทึ่ม-ชั่ว-ชั่วช้าสารเลว-เห็นแก่ตัว เป็นระบบประชาธิปไตยเมื่อใด เสียหายเมื่อนั้น

วันที่ 27 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ อำนาจวรำไพชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติปรับใช้ นิด้า (NIDA) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กประเด็นการรัฐประหาร กล่าวว่า อีกไม่นานมีรัฐประหาร แน่นอน รวมทั้งจะต้องชั่วร้าย แบบ 6 ตุลาคม 2519 ด้วย ข้อความมีดังนี้

รัฐประหารมีความจำเป็นสำหรับการประเทศไทย ในฐานะของเครื่องตัดไฟ รัฐประหารมิได้ทำให้เมืองไทยดีขึ้นนัก แต่ว่าทำให้ไม่วินาศหรือตามทั้งหมดกำเนิดสงครามกลางเมือง เมื่อใดก็ตามมีระบบประชาธิปไตยเต็มใบเมื่อใด เมืองไทยดีขึ้นไปน้อยมาก ตีกันอย่างหนัก ระบบประชาธิปไตยครึ่งใบแบบยุคพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เหมาะสมกับเมืองไทยมากมาย แต่ว่าจำเป็นต้องได้คนเก่งรวมทั้งคนดีแบบป๋าเปรมขอรับ
ถ้าเกิดเหตุการณ์มันกัดกร่อนมากมาย รัฐประหารมีความจำเป็น ป้องกันสงครามกลางเมือง ขจัดภัยของชาติรวมทั้งราชบัลลังก์ ผมคิดว่าอีกไม่นานสิ่งที่ต้องการที่จะทำรัฐประหารมีแน่นอน เป็นไปไม่ได้หลบหลีก รวมทั้งรัฐประหารท่องเที่ยวนี้จำเป็นต้องกำจัดให้หมดสิ้นไม่ให้เหลือขยะแผ่นดิน จะต้องชั่วร้าย แบบ 6 ตุลาคม 19 ที่ทำให้วิธีการฝั่งซ้ายจัดกระเจิดกระเจิงไม่ผุดไม่เกิดมาเกือบ 30 ปี ท่องเที่ยวนี้ก็จะต้องทำ ขจัดขยะแผ่นดินให้หมดสิ้นเสียก่อน แล้วรีบมอบให้คืนพระราชอำนาจ

เมืองไทยจำเป็นต้องดูแลด้วยระบอบราชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญ (Constitutional monarchy) ไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute monarchy) และไม่จะต้องเป็นระบบประชาธิปไตย (Democracy) แต่อย่างใดเลย

ถ้าเกิดพสกนิกรทึ่ม พสกนิกรชั่ว พสกนิกรชั่วช้าสารเลว พสกนิกรเห็นแก่ตัว เป็นระบบประชาธิปไตยเมื่อใด วายวอดเมื่อนั้น พสกนิกรเป็นใหญ่มิได้ จำเป็นต้องประโยชน์ซึ่งมาจากพสกนิกรเป็นใหญ่ ท่านพุทธข้ารับใช้ภิกษุกล่าวไว้ พสกนิกรต้องมีธรรมะก่อนจึงเป็นระบบประชาธิปไตยได้ ธรรมาธิปไตยจำเป็นต้องมาก่อน

anon1