อบจ.จังหวัดนนทบุรี เดินหน้าเปิดลงทะเบียนฉีดเข็ม 3 ‘โมเดอร์ที่นา’ รอบ 8 เดือนธันวาคมนี้ อีก 1.5 หมื่นคน

ภายหลังจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จังหวัดนนทบุรี เปิดให้ประชาชนที่มีใบสำมะโนครัวอยู่ใน จ.จังหวัดนนทบุรี ชนชาติไทย แล้วก็มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยจะต้องเป็นผู้เคยฉีดยาซิโนแวค 2 เข็ม หรือซิโนฟาร์ม 2 เข็มแล้ว ลงทะเบียนรับการฉีดบูสเตอร์โดส (เข็มที่ 3) เป็นวัคซีนช่องทาง “โมเดอร์ที่นา” ซึ่งทยอยฉีดให้ประชาชนไปแล้วนั้น
ล่าสุด วันนี้ (2 ธันวาคม) อบจ.จังหวัดนนทบุรี เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน “อบจ.Booster” รับวัคซีนเข็ม 3 “โมเดอร์ที่นา” ปริมาณ 15,000 คน รอบฉีดวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต (สแกนคิวอาร์รหัสเพื่อลงทะเบียน)

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  • รับวัคซีนซิโนแวคมาแล้ว 2 เข็ม หรือซิโนฟาร์ม มาแล้ว 2 เข็ม อย่างต่ำ 1 เดือน
  • ประชาชนชนชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • มีใบสำมะโนครัวในจังหวัดนนทบุรี หรืออาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี (เจ้าบ้านเซ็นรับรองการพำนัก)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หนังสือรับรองการพำนัก

หลักฐานการลงทะเบียน

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้านจังหวัดนนทบุรี หรือหนังสือรับรองการพำนัก (แนบสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน)

ดังนี้ สามารถตรวจตราสิทธิได้ทางไลน์ของ อบจ.จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 7 เดือนธันวาคม ก่อนเข้ารับการฉีดยาวันที่ 8 เดือนธันวาคม