ในช่วงเวลานี้ นอกเหนือจากวัคซีนวัววิด-19 ที่จำเป็นจะต้องเร่งฉีดแล้ว “หน้ากากอนามัย” ยังนับว่าเป็นอาวุธสำคัญสำหรับเพื่อการคุ้มครองปกป้องวัววิด-19 ซึ่งช่วงนี้ มีหลายต้นแบบ หลายยี่ห้อในท้องตลาด แล้วเราจะรู้ได้เช่นไรว่ายี่ห้อไหนได้มาตรฐาน แล้วก็มีคุณภาพ

วันนี้ (30 พ.ย. 64) สภาองค์กรของผู้ซื้อ แล้วก็โครงข่ายนักวิชาการเพื่อผู้ซื้อ แถลงผลของการทดลอง “หน้ากากอนามัย” ชนิดใช้ครั้งเดียว โดยมีการตรวจทานคุณภาพจากการซื้อหน้ากากอนามัย 60 ยี่ห้อ เก็บข้อมูลระหว่าง 16 สิงหาคม-3 ต.ค.64 ส่งไปตรวจที่ห้องทดลองที่ได้มาตรฐาน ต่อไป มีการจัดสัมมนากับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวโยงทั้งปวง เพื่อรายงานผลที่พบการทดสอบไม่ว่าจะมอก. (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเกี่ยวโยงกับการกำกับดูแลหน้ากากอนามัย

ตรวจทาน หน้ากากอนามัย 60 ยี่ห้อ

“ไพบูลย์ ตอนทองคำ” กรรมการหลักการสภาองค์กรของผู้ซื้อ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสินค้าแล้วก็บริการ เปิดเผยผลของการทดลองหน้ากากอนามัย 60 ยี่ห้อ โดยระบุว่า ความยากที่สุดเป็น หลายยี่ห้อเป็นภาษาต่างชาติ ตัวอย่างเช่น ญี่ปุ่น เกาหลี และไม่พูดว่าเกรดไหน ทำให้ยากต่อการจัดแบ่งประเภทและชนิดให้ห้องทดลองทดลองตามมาตรฐาน
ทั้งนี้ การทดสอบ แบ่งหน้ากากอนามัยออกเป็น หน้ากากอนามัยใช้งานทั่วๆไป 14 ยี่ห้อ , หน้ากากอนามัยที่ใช้งานด้านการแพทย์ทั่วๆไป (Medical Grade) แล้วก็การใช้งานด้านศัลยกรรม (Surgical Grade) 27 ยี่ห้อ แล้วก็หน้ากากกรุ๊ปเครื่องมือคุ้มครองปกป้องฟุตบาทหายใจตามมาตรฐาน N95 ปริมาณ 19 ยี่ห้อ โดยส่งไปทดลองห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นห้องทดลองเพื่อขอรับมาตรฐานอุตสาหกรรมการทดสอบ 2 เรื่อง
ทั้งนี้ มีการทดลอง 2 เรื่อง คือ ความสามารถการกรองอนุภาคขนาดเล็ก (Filter Efficiency) ยกตัวอย่างเช่น ขนาด 0.1 ไมครอน สำหรับหน้ากากอนามัยทั่วๆไป หน้ากากอนามัยด้านการแพทย์แล้วก็ด้านศัลยกรรม ส่วนอนุภาค 0.3 ไมครอน ทดลองในหน้ากากอนามัยกรุ๊ป N95 แล้วก็ “ทดลองความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการซึมผ่านของอากาศ” บอกถึงการต้านการหายใจมากน้อยแค่ไหน โดยผลของการทดลอง ดังต่อไปนี้

หน้ากากอนามัยระดับการคุ้มครองใช้งานทั่วๆไป

 • กำหนดให้จะต้องมีความสามารถการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่าปริมาณร้อยละ 95
 • จะต้องมีค่าความดัน ไม่เกิน 4.0 mm H20/Cm2
 • มาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2424/2562
 • ปริมาณ 14 ยี่ห้อ
 • ผ่านมาตรฐาน 3 ยี่ห้อ ยกตัวอย่างเช่น LOC , Medicare Plus แล้วก็ Iris Ohyama
 • ไม่ผ่านมาตรฐานกว่า 11 ยี่ห้อ

หน้ากากอนามัยระดับการคุ้มครองการใช้งานด้านการแพทย์ทั่วๆไปแล้วก็การใช้งานด้านศัลยกรรม

 • กำหนดให้จะต้องมีความสามารถการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า ปริมาณร้อยละ98
 • จะต้องมีค่าความดัน ไม่เกิน 5.0 mm H20/Cm2
 • มาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2424/2562
 • ทดลอง 27 ยี่ห้อ
 • ผ่าน 3 ยี่ห้อ ยกตัวอย่างเช่น Double A Care, THC แล้วก็ Nam Anh
 • ไม่ผ่านมาตรฐาน 24 ยี่ห้อ

หน้ากากอนามัยระดับการคุ้มครอง N95

 • กำหนดให้จะต้องมีความสามารถการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า ปริมาณร้อยละ95
 • จะต้องมีค่าความดัน ไม่เกิน 3.5 mm H20/Cm2
 • ตามมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2480/2562
 • ทดลองทั้งปวง 19 ยี่ห้อ
 • ผ่านมาตรฐาน 13 ยี่ห้อ ยกตัวอย่างเช่น Minicare , ยี่ห้องู , One care , 3M , Welcare Black Edition , Ease Mask Zero , Phamatex , ไคเทคิการ์ด รุ่นซาวายากะ , Ease Mask Zero (Alco) , KSG (ซองเขียวอ่อน), Unicharm , Watsons แล้วก็ Link Care
 • ไม่ผ่านมาตรฐาน 6 ยี่ห้อ

พิจารณาเช่นไรว่า “หน้ากากอนามัย” ได้มาตรฐาน

“สารี อ๋องสมหวัง” เลขาธิการสภาองค์กรของผู้ซื้อ พูดว่า ข้อสังเกตสำหรับเพื่อการซื้อหน้ากากอนามัยด้านการแพทย์ อย่างต่ำจะต้องมีเลขทะเบียนของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรายังจำเป็นต้องพบเจอกับวัววิด-19 ที่จะอยู่กับเราอีกนาน แล้วก็นี่เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นต้อง อยากมองเห็นการกำกับคุณภาพที่แจ่มกระจ่าง ผลของการทดลองครั้งนี้จะช่วยทำให้ผู้ซื้อมีข้อมูลที่เพียงพอ แล้วก็มีคุณประโยชน์สำหรับเพื่อการตกลงใจเลือกซื้อสินค้าหน้ากากอนามัยได้อย่างแม่นยำ

“เพื่อเลี่ยงสินค้าที่อาจมีผลพวงต่อสุขภาพ แล้วก็ สอบ. ได้มีการจัดเวทีกับหน่วยงานแล้วก็ส่งต่อข้อมูลผลของการทดลองรายงานต่อหน่วยงานของรัฐเป็นระเบียบแล้ว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายสำหรับเพื่อการควบคุมกำกับการผลิตหรือการนำเข้าหน้ากากอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุ เพื่อการปกป้องผู้ซื้อ”