วิธีตรวจสอบสิทธิ์ โอนเงิน “รับรองรายได้ข้าวปี 64/65” ดังนี้เงินทยอยฝากบัญชีแล้ว ถ้าเกิดไม่เจอข้อมูลจำเป็นต้องติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามประเภทพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ

จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นด้วยให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการรับรองรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินรวม 13,225 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และปกป้องการเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบพบเจอกับปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้สอยสำหรับเพื่อการจัดการกับปัญหาราคาผลผลิตตกอับจากเหตุการณ์เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด-19” และอุทกภัย ทั้งที่กลไกตลาดยังคงทำงานเป็นปกติ โดยรับรองรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ประเภท เช่น

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 14 ตัน
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 16 ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 30 ตัน
ข้าวเปลือกหอมจังหวัดปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 25 ตัน
ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 16 ตัน
ในขณะที่ไทม์ไลน์การโอนเงิน แบ่งเป็น

งวดที่ 1 จ่ายเงินวันที่ 9 พ.ย. 2564
งวดที่ 2 จ่ายเงินวันที่ 10 พ.ย. 2564

สำหรับ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรับรองรายได้ เกษตรกรจำเป็นจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจำเป็นต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงเวลาที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิ์ทดแทน

สำหรับแนวทางการตรวจสอบสิทธิ์โครงการรับรองรายได้กสิกร ปีการผลิต 2564/65

1. เข้าเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com
2. กรอกเลขประจำตัวประชากร พร้อมกดค้นหา
3. ถ้าเกิดผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จ และได้รับเงินแล้ว จอจะแสดงผลลัพธ์ “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว” ถ้าเกิดไม่เจอข้อมูลการขึ้นทะเบียน จำเป็นต้องติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามประเภทพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ