ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ที่ประเทศไทย แถลง 5 จุดยืน เรียกร้องรัฐบาลนำเข้าวัคซีนทางเลือก ปรับกฎที่ก่อให้เกิดความช้า สร้างความกระจ่างแจ้ง-โปร่งใส ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางด้านการเมืองหรือผลตอบแทน

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ที่ประเทศไทย ออกประกาศ ที่ กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหมทั่วๆไป 78/2564 เรื่อง วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019 (ฉบับที่ 2) แถลงจุดยืนเรื่องวัคซีนวัววิด ฉบับที่ 2 ดังนี้

ดังที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ที่ประเทศไทยได้แถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019 (วัคซีนวัววิด-19) ฉบับที่ 1 ไปแล้วตอนวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เพื่อสนับสนุนให้ทุกท่านรับวัคซีนวัววิด-19 อย่างรวดเร็วที่สุดนั้น จากสถานการณ์การระบาดที่มีปริมาณคนป่วยมากขึ้น การเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์เข้ามาในประเทศ

และก็ข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลของวัคซีนวัววิด-19 ประเภทต่างๆที่มากขึ้น ผู้ตัดสินบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ที่ประเทศไทย จึงลงความเห็นแถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019

ฉบับที่ 2 ดังนี้

1.รัฐบาลควรจะใช้ความมานะบากบั่นอย่างยิ่งสุดสำหรับเพื่อการจัดหาวัคซีนวัววิด-19 ให้มีใช้อย่างพอเพียงทั้งจำนวนและก็คุณภาพ เพื่อกำเนิดภูมิคุ้มกันหมู่อย่างรวดเร็ว และก็ควรให้ความสำคัญกับการเสี่ยงของการเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ซึ่งมีอัตราการแพร่อย่างรวดเร็ว และก็ทำให้ประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลของวัคซีนต่ำลง
โดยเร่งจัดหาวัคซีนวัววิด-19 ที่มีคุณภาพและก็ประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์มาใช้ เพื่อครอบคลุมทั้งคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และก็เพื่อฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับคนที่ได้รับวัคซีนแล้วแต่อาจยังไม่ครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ โดยเน้นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเป็นลำดับแรก

2.รัฐบาลควรจะใช้ความมานะบากบั่นอย่างยิ่งสุดและก็เร็วที่สุด สำหรับเพื่อการนำเข้าวัคซีนทางเลือกทุกจำพวกที่ได้รับการอนุญาตโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยปรับกฎที่ต้องปฏิบัติและก็ระบบราชการที่ก่อให้เกิดความช้า รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยวัคซีนและก็ผลิตวัคซีนภายในประเทศ เพื่อประชากรได้รับจังหวะและก็ทางเลือกสำหรับเพื่อการเข้าถึงวัคซีนวัววิด-19 มากขึ้น

3.รัฐบาลควรบริหารจัดการกระจายวัคซีนวัววิด-19 ให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ มีความกระจ่างแจ้งและก็โปร่งใส ให้ความสำคัญกับแนวทางทางด้านการแพทย์และก็สาธารณสุข โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางด้านการเมืองหรือผลตอบแทนอะไรก็แล้วแต่และก็จะต้องสื่อสารทำความเข้าใจเรื่องวัคซีนวัววิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ไม่ประสงค์ที่เกิดขึ้นหลังการได้รับวัคซีนวัววิด-19 อย่างเปิดเผยและก็เร็วทันใจ

4.ประชากรควรเข้ารับวัคซีนอย่างรวดเร็วที่สุด ในขณะที่รัฐบาลจัดหามาให้และก็วัคซีนทางเลือก โดยยังจะต้องให้ความสำคัญของมาตรการการคุ้มครองโรคอาทิเช่น เว้นกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม การเว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัดถึงได้รับวัคซีนวัววิด-19 ครบแล้ว เนื่องจากว่าวัคซีนทุกจำพวกป้องกันการเกิดวัววิด-19 ได้ระดับหนึ่งแค่นั้น แต่ว่าป้องกันอาการเจ็บป่วยไข้รุนแรงและก็เสียชีวิตได้ดิบได้ดี

5.สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ทุกคนควรเข้ารับวัคซีนเมื่อได้โอกาสได้รับการฉีดเร็วที่สุด เพื่อลดการเจ็บป่วย ลดการกักตัว ลดการนำเชื้อไปสู่คนป่วยและก็ผู้ที่มาร่วมงาน ลดการระบาดภายในสถานพยาบาล และก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับแพทย์สาขาอื่นๆบุคลากรทางด้านการแพทย์ และก็ประชากรสำหรับเพื่อการสารภาพวัคซีนวัววิด-19
ประกาศในวันที่ 29 มิถุนายน พุทธศักราช 2564

แพทย์อนุตตร จิตติเตียนนันทน์

ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ที่ประเทศไทย

vaccine1