ราชกิจจานุเบกษาประกาศ ล็อกดาวน์กรุงเทพ-บริเวณรอบๆ 4 จังหวัดภาคใต้ สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง ห้ามรับประทานอาหารในร้าน ห้างปิดเวลา 3 ทุ่ม ส่งผล 28 ไม่.ย.

วันที่ 27 เดือนมิถุนายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจจานุเบกษา เผยแพร่หลักเกณฑ์ออกตามความลับมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในเหตุการณ์เร่งด่วน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) มีคำสั่งปิดสถานที่ทำการก่อสร้าง ห้ามกินอาหารในร้าน รวมกลุ่มสังสรรค์ ปาร์ตี้สนุกสนาน และก็ห้างสามารถเปิดได้ถึง 3 ทุ่ม ลงนาม โดยพล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกรัฐมนตรี
สำหรับหลักเกณฑ์นี้ ส่งผลในพื้นที่กรุงเทพ-บริเวณรอบๆ และก็พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และก็จังหวัดสงขลา

สรุปหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง สั่งหยุดปฏิบัติงานก่อสร้าง อย่างต่ำ 30 วัน และก็ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานชั่วครั้งชั่วคราว

2. การจำหน่ายของกินและก็เครื่องดื่มในห้องอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ตั้งอยู่ในห้าง ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ รีสอร์ท ร้านสบายซื้อ ตลาดนัด ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดบริการเฉพาะนำกลับไปบริโภคที่อื่นๆเพียงแค่นั้น

3. ห้าง ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดปฏิบัติการได้ถึง 21.00 น. โดยงดให้บริการโรงมหรสพ โรงภาพยนต์ สวนน้ำ ศูนย์อาหาร

4. รีสอร์ท ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์สัมมนาหรือที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดได้ตามเวลาธรรมดา แม้กระนั้นให้งดการจัดสัมมนา การประชุมสัมมนา และก็จัดเลี้ยง

5. ห้ามดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีบุคคลปริมาณรวมกันเกินกว่า 20 คน นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานกักกันโรค

6. ให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ และก็เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้าไปตรวจทานเขตชุมชน ตลาด หรือสถานที่ที่เสี่ยงต่อการระบาด เมื่อเจอแหล่งที่มีการระบาดของโรคเป็นกลุ่มก้อน ผู้ว่าราชการบางทีอาจปฏิบัติการสั่งปิดเขตชุมชน หรือสถานที่ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นไว้ชั่วครั้งชั่วคราว

7. ให้เจ้าหน้าที่จากศูนย์ทำการปรับแก้เหตุการณ์เร่งด่วนด้านความมั่นคงและยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และก็หน่วยงานที่เกี่ยวพัน ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดสกัด เพื่อคัดเลือกกรองการเดินทาง อย่างต่ำ 30 วัน ในทางคมนาคมเข้าออกชายแดนภาคใต้ และก็กรุงเทพ-บริเวณรอบๆ

8. ให้พลเมืองงดกิจกรรมทางสังคมที่มีการรวมกลุ่ม ในลักษณะการพูดคุย งานจัดเลี้ยงสนุกสนานในเขตพื้นที่ขวบคุมสูงสุดและก็เอาจริงเอาจัง เป็นระยะเวลา 30 วัน นอกจากเป็นการจัดพิธีการตามธรรมเนียมปฏิบัติ
คำสั่งนี้ส่งผลต้ังแม้กระนั้นวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

naja1

naja2

naja3

naja4

naja5

naja6