โรงพยาบาลราชวิถียืนยันเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิดแก่ผู้ลงทะเบียนหมอพร้อมและเว็บไซต์รพ. รวมไปถึงผู้ที่นัดฉีดเข็ม 2 ให้เข้ารับบริการได้ตามวันเวลาที่นัดไว้

โรงพยาบาลราชวิถี ออกประกาศให้ผู้ที่สมัครสมาชิกจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลราชวิถี และสมัครสมาชิกผ่านหมอพร้อม (ที่ทำรายการเสร็จ) รวมไปถึงผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่ 2 จะยังคงได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19
ทางโรงพยาบาลขอให้พสกนิกรที่ได้รับการนัดหมายให้เข้ามารับบริการได้ตามวันและเวลา ที่ได้นัดแนะเอาไว้ โดยสถานที่ฉีดวัคซีน สามารถติดต่อเหมาะ จุดคัดกรอง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ฝั่งลิฟต์ใหม่ โรงพยาบาลราชวิถี)

ดังนี้โรงพยาบาลแจ้งว่าขอให้พสกนิกรติดตามข้อมูลของโรงพยาบาลแม้มีการเปลี่ยนแปลงกระจ่างข้อมูลให้ทราบอีกรอบ หรือแม้ปรารถนาตรวจดูโปรแกรมการนัดหมายและหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19
ส่วนผู้ที่ได้รับการนัดหมายเพื่อฉีดวัคซีนโควิด -19 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโรงพยาบาลราชวิถีก็ได้มีข้อแนะนำสำหรับเพื่อการเตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้ารับการฉีดดังนี้

• นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
• กินน้ำมากๆก่อนมาฉีดวัคซีน
• เลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน ดังเช่นว่า ชา กาแฟ น้ำอัดลม และงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
• แม้มีโรคประจำตัว หรือกินยาประจำตัว โดยเฉพาะยากดภูมิต้านทานหรือยาที่ส่งผลทำให้เส้นเลือดหดตัว ดังเช่นว่ายารักษาโรคไมเกรน กรุ๊ป ergotamine ควรขอคำแนะนำแพทย์ก่อนทำฉีด
• ข้างหลังได้รับวัคซีน แม้มีลักษณะอาการแตกต่างจากปกติ ดังเช่นว่าแขนขาอ่อนล้า ชาครึ่งด้าน ปากเบี้ยว กล่าวไม่ชัด ให้รีบแจ้งพยาบาล หรือแพทย์ในทันที