พล.ตำบลอำเภอสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บังคับบัญชาตร. โต้กระแสโซเชียล รับรอง คำสั่งแต่งเคลื่อนย้าย เจ้าหน้าที่รัฐตำรวจ ระดับ “รอง ผู้กำกับการ-สว.” เสร็จเรียบร้อย มีผลบังคับใช้ 7 ธันวาคมนี้ ลั่นไม่มีเลื่อน-ไม่มีวิ่งเต้น

ช่วงวันที่ 6 ธันวาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ตำบลอำเภอสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติ (ผู้บังคับบัญชาตร.) เอ่ยถึง กรณีมีการแชร์ข้อมูลทางเครือข่ายสังคมว่าการแต่งเจ้าหน้าที่รัฐ

ตำรวจ ระดับ สว.ถึง รอง ผู้กำกับการวาระประจำปี 2564 มีการวิ่งเต้นกันก็เลยทำให้การเปิดเผยแพร่คำสั่งชักช้า รวมถึงแชร์ข้อมูลว่าจะเลื่อนเผยแพร่คำสั่งแต่ง และวันที่คำสั่งมีผลออกไปอีก ว่า การแต่งเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจระดับ รอง ผู้กำกับการ-สว. วาระประจำปี 2564 เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว ไม่มีเลื่อนออกไปอะไร จากที่มีการแชร์ข้อมูล โดยคำสั่งมีผลพร้อมกันทั้งประเทศในวันที่ 7 ธันวาคมนี้ และไม่ได้มีต้นเหตุชักช้าจากการวิ่งเต้นอะไร

ดังนี้การแต่งเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจ มีหลักเกณฑ์กรอบระเบียบข้อบังคับไว้แน่ชัด จำต้องเอาอย่างกฎที่วางไว้อย่างเคร่งครัดเท่านั้น การแต่งระดับ รอง ผู้กำกับการ-สว. เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชา ที่ ผู้บังคับบัญชาตร. มอบหมายให้ ผบช. เป็นคนลงนามในคำสั่งแต่ง โดยมีคณะกรรมการช่วยกลั่นกรอง ก่อนเสนอ ผบช. เซ็นชื่อคำสั่งแต่งและมีผลบังคับใช้โดยชอบด้วยกฎหมายถัดไป