เตรียมพร้อมผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ก่อนฉีดวัคซีนวัววิด 19 เข็มที่ 2 จัดแจงยังไง ได้ฉีดวันไหน สำรวจเหมาะนี่

วันที่ 12 เดือนสิงหาคม 2564 สำนักข่าวไทย รายงานว่า พญ.นิธยาพร ลิมปะชนิด รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม แจ้งเตรียมพร้อมในการฉีดวัคซีนวัววิด 19 ให้แก่ผู้เอาประกันตนมาตรา 33 เป็นเข็มที่ 2 ภายหลังจากได้รับวัคซีนเข็มแรกจากประกันสังคมแล้ว ช่วงวันที่ 7 เดือนมิถุนายน ก่อนหน้านี้ โดยมีผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วกว่า 1.3 ล้านคน ซึ่งเนื้อหามีดังนี้

sso

เริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันไหน ได้รับวัคซีนแบรนด์ใด ?

– เริ่มฉีดในวันที่ 16 เดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป เป็นวัคซีนแบรนด์แอสตร้าเซนเนก้าทั้งสิ้น โดยแบ่งผู้เอาประกันตนตามสูตรการฉีด สูตรแรก (AZ+AZ)เป็นผู้เอาประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า และจะถึงกำหนดฉีดเข็ม 2 ภายใน 12-16 สัปดาห์ ก็จะเป็นวัคซีนแบรนด์แอสตร้าเซนเนก้าเหมือนเดิม

– ผู้เอาประกันตนในพื้นที่กรุงเทพฯที่ได้รับเข็ม 1 เมื่อวันที่ 7 เดือนมิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 เมื่อวันที่ 16 เดือนสิงหาคม – 28 เดือนกันยายน 2564

– ส่วนกรุ๊ปฉีดสูตร 2 (SV+AZ) แบบฉีดสลับวัคซีน ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ช่วงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564เป็นผู้เอาประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็นแบรนด์สิโนแวค จะได้รับเข็ม 2 ภายใน 3-4 สัปดาห์ เป็นแบรนด์แอสตร้าเซนเนก้าทั้งสิ้นเหมือนกัน

– สำหรับผู้เอาประกันตนในพื้นที่กรุงเทพฯที่ได้รับเข็ม 1 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม – 6 เดือนสิงหาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 เมื่อวันที่ 16-27 เดือนสิงหาคม 2564

– ผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ในกรุ๊ปจังหวัดภาคผลิตสำคัญ 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, อยุธยา, จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม ที่ได้รับวัคซีนตามสูตร 2 (SV+AZ) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม – 13 เดือนสิงหาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 เป็นแบรนด์แอสตร้าเซนเนก้า เมื่อวันที่ 16-27 เดือนสิงหาคม 2564
การนัดหมายฉีดวัคซีน

สำนักงานประกันสังคมจะส่งแจ้งนัดพบให้ผู้เอาประกันตนรู้ล่วงหน้าผ่าน SMS โดยได้เตรียมการศูนย์ฉีดวัคซีนกระจัดกระจายทั่วพื้นที่กรุงเทพฯทั้งยัง 12 เขตความรับผิดชอบ รวม 26 จุดฉีด และทั้งยัง 5 จังหวัดเป็นระเบียบแล้ว

ถ้าเกิดไม่ได้รับ SMS จะต้องทำยังไง ?

ถ้าเกิดผู้เอาประกันตนอยู่ในกรุ๊ปที่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 ตามกำหนดข้างต้น แต่ว่าไม่ได้รับ SMS นัดพบ สามารถสำรวจวันนัดพบฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เหมาะหน้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ถ้าเกิดไม่พบข้อมูล ขอให้รีบแจ้งเจ้านาย หรือ HR บริษัท ด่วน หรือถ้าเกิดมีเรื่องที่น่าสงสัย ติดต่อสายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
sso2

การเตรียมพร้อมก่อนฉีดวัคซีน

– นอนพักให้พอเพียง

– งดการบริหารร่างกายหนัก

– สวมเสื้อที่สะดวกสำหรับการฉีด เป็นต้นว่า เสื้อแขนสั้น

– จัดแจงบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ติดตัวมาด้วยในวันที่ฉีดวัคซีน และมาให้ทันตามกำหนดนัดพบ