ปชช. 60% หนักใจจัดงานลอยกระทงกำเนิดคลัสเตอร์ใหม่ ส่วนมากไม่ท่องเที่ยวงาน-ลอยกระทงออนไลน์แทน แนะหน่วยงานเกี่ยวโยงคุ้มครองวัววิดครัดเคร่ง อยากลอยวัววิด-ปัญหาเศรษฐกิจไปกับกระทง

ช่วงวันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของราษฎรทั่วราชอาณาจักร จำนวนทั้งสิ้น 1,139 คน ถึงกรณี ที่รัฐบาลได้มีประกาศให้จัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2564 พร้อมสั่งย้ำมาตรการความปลอดภัยแล้วก็มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานลอยกระทงครั้งแรกในช่วงที่ยังมีเหตุการณ์วัววิด-19 โดยการทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6-12 เดือนพฤศจิกายนก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนมาก หรือร้อยละ 60.04 กล่าวว่า หนักใจเรื่องวัววิด-19 กลัวกำเนิดคลัสเตอร์ใหม่ รองลงมาร้อยละ 52.29 กล่าวว่า เป็นการรักษาวัฒนธรรมไทย ตกทอดประเพณีอันดีงาม ร้อยละ 50.00 กล่าวว่า เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยว ร้อยละ 44.28 กล่าวว่า ทำให้บรรยากาศครื้นเครง ครึกครื้น ได้ผ่อนคลายความเคร่งเคลียด แล้วก็ร้อยละ 31.43 กล่าวว่า เปิดประเทศแล้ว ก็ควรจัดงานได้ตามปกติ
เมื่อถามคำถามว่าภายหลังจากคลายล็อกแล้วก็เปิดประเทศแล้ว ราษฎรสนใจจะไปร่วมเทศกาลลอยกระทงที่จัดตามสถานที่ต่างๆหรือเปล่า พบว่า ส่วนมากหรือร้อยละ 43.94 กล่าวว่า ไม่ไป รองลงมาร้อยละ 30.68 กล่าวว่า ไม่มั่นใจ มีเพียงแต่ร้อยละ 25.38 กล่าวว่า ไป 25.38 แล้วก็เมื่อถามคำถามว่าถ้าหากได้ไปลอยกระทง ราษฎรจะเลือกใช้กระทงแบบใด พบว่าส่วนมากหรือร้อยละ 33.50 กล่าวว่า กระทงออนไลน์ รองลงมาร้อยละ 26.99 กล่าวว่า กระทงสิ่งของธรรมชาติ ร้อยละ 23.56 กล่าวว่า ทำกระทงเอง เป็นต้น เมื่อถามถึงความมั่นใจและความเชื่อมั่นต่อมาตรการคุ้มครองวัววิด-19 ในเทศกาลลอยกระทงปีนี้ พบว่า ส่วนมากหรือร้อยละ 40.86 กล่าวว่า ไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจ ร้อยละ 30.71 กล่าวว่า ยังไม่แน่ใจ ร้อยละ 23.57 กล่าวว่า ค่อนข้างมั่นอกมั่นใจ แล้วก็ร้อยละ 4.86 กล่าวว่า มั่นอกมั่นใจมาก

เมื่อถามถึงสิ่งที่อยากบอกหน่วยงานที่เกี่ยวโยงสำหรับการจัดงานลอยกระทงในปีนี้ พบว่า ชั้น 1 ร้อยละ 86.82 กล่าวว่า มีวิธีการป้องกันวัววิด-19 อย่างเข้มงวด สวมหน้ากากตลอดเวลา มีจุดคัดกรอง เว้นระยะห่าง ชั้น 2 ร้อยละ 63.05 กล่าวว่า สถานที่จัดงานจะต้องสมควร ระบายอากาศได้ดิบได้ดี ไม่แออัด ชั้น 3 ร้อยละ 50.04 กล่าวว่า รักษาความปลอดภัย คุ้มครองอันตรายจากพลุ ดอกไม้ไฟ ไฟไหม้ ฯลฯ ชั้น 4 ร้อยละ 47.89 กล่าวว่า เน้นย้ำรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ชั้น 5 ร้อยละ 41.52 กล่าวว่า สำรวจความแข็งแรงของโป๊ะ ท่าเรือ สถานที่จัดงานริมน้ำ เมื่อถามถึงการลอยกระทงในปีนี้ที่มีวัววิด-19 ต่างจากปีที่ผ่านๆมายังไง พบว่า ชั้น 1 ร้อยละ 68.04 กล่าวว่า งดเว้นการไปสถานที่แออัด ชั้น 2 ร้อยละ 62.16 กล่าวว่า ระวังสุขภาพเยอะขึ้นเรื่อยๆ ชั้น 3 ร้อยละ 50.40 กล่าวว่า เลือกสถานที่ใกล้บ้านที่สุด ชั้น 4 ร้อยละ 44.52 กล่าวว่า ความสนุกสนานน้อยลง ชั้น 5 ร้อยละ 39.90 กล่าวว่า ออมเยอะขึ้นเรื่อยๆ

ดังนี้เมื่อถามถึงสิ่งที่ราษฎรอยากลอยไปกับกระทงในปีนี้ พบว่า ชั้น 1 ร้อยละ 87.84 กล่าวว่า วัววิด-19 ชั้น 2 ร้อยละ 59.10 กล่าวว่า ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ชั้น 3 ร้อยละ 57.84 กล่าวว่า ข้าวของแพง น้ำมันแพง ชั้น 4 ร้อยละ 55.41 กล่าวว่า ความแร้นแค้น แล้วก็ ชั้น ร้อยละ 54.41 กล่าวว่า 5 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเมือง