พิธีกรสำนักงานประกันสังคม ยืนยัน “ผู้เอาประกันตนมาตรา 33” ได้รับเงินแก้ไข 2,500 บาท เพิ่มรอบ 2 อีกงวดแน่นอน รอคอยเข้า ครม.วันพรุ่ง

เช็กสิทธิรับเงินแก้ไข สำหรับผู้เอาประกันตนมาตรา 33 นางสาวลัดดา แซ่ลี้ พิธีกรสำนักงานประกันสังคม เผยถึงการชำระเงินแก้ไขผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม รอบ 2 ว่า กระทรวงแรงงาน จะนำเรื่องดังที่กล่าวถึงแล้วไปสู่ห้องประชุม ครม. ในวันที่ 7 กันยายน นี้ เพื่อขอพิเคราะห์อนุมัติกรอบวงเงินให้กับผู้เอาประกันตนมาตรา 33 อีกคนละ 2,500 บาท รวมเป็นรับเงินแก้ไขทั้งหมดทั้งปวง 5,000 บาท ด้วยเหตุว่าเป็นผู้ที่ถูกสั่งปิดกิจการตั้งแต่เดือน เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 เป็นเวลา 2 เดือน เหมือนกับผู้เอาประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ที่จะได้รับเงินแก้ไข 5,000 บาท รอบที่ 2 ด้วย

ตอนที่ผู้เอาประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัด จะมิได้เงินแก้ไขรอบที่ 2
สรุปเงินแก้ไข จากสำนักงานประกันสังคมที่จะเข้าที่สัมมนา ครม. วันพรุ่งนี้ (7 กันยายน64) เพื่ออนุมัติการชำระเงินแก้ไข ผู้เอาประกันตนมาตรา 33 คนละ 2,500 บาท
ส่วน 13 จังหวัดแรก การโอนเงินรอบ 2 ทั้ง มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 พิธีกรประกันสังคม แจกแจงดังต่อไปนี้

13 จังหวัดแรก จะโอนให้ทันสิ้นเดือนก.ย.นี้ ถ้าไม่ทัน จะโอนให้ต้นเดือนต.ค. (ถ้ามีการกำหนดวันแล้วชัดเจนให้ทราบทันที)

พื้นที่ 3 จังหวัด +16 จังหวัด ผู้เอาประกันตนมาตรา 40
ที่สมัครเข้ามาใหม่ ถ้าขึ้นสถานะเป็นผู้เอาประกันตนแล้ว
เช็กสิทธิได้เมื่อวันที่ 7 กันยายน หรือ 8-15 กันยายนนี้
ถ้าเช็กแล้วได้สิทธิ รอคอยเงินเข้าตั้งแต่ 15 กันยายนเป็นต้นไป

ถ้าเช็กแล้วไม่ขึ้นสิทธิ ให้ยื่นทวนสิทธิได้ทันที ก่อน 30 ก.ย. 2564 นี้