ด่วน ผบ.ตร. ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ตร. ระดับ รองผบก.-ผกก. ย้ายระนาบเดิม ทั่วทั้งประเทศแล้ว วาระประจำปี 2564 เตรียมเผยแพร่ผ่านเว็บ สท.

วันที่ 16 พฤศจิกายน2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) รายงานข่าวแจ้งว่า พล.ต.อำเภอสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ครองตำแหน่งต่างๆระดับ รองผบก. และก็ ผกก. วาระประจำปี 2564

โดย สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สกพ.) อยู่ระหว่างตรวจดูความถูกต้องชัดเจนบริบูรณ์ เมื่อผ่านการตรวจดูเสร็จ จะส่งคำสั่งดังที่กล่าวถึงมาแล้วไปยัง กองสั่งการสารนิเทศ (สท.) เพื่อให้ทาง สท. นำคำสั่งดังที่กล่าวถึงมาแล้วไปลงประกาศผ่านทางเว็บของ สท. ให้ทุกหน่วยทราบถัดไป

ดังนี้ สำนักงานกองสารนิเทศ ได้เตรียมตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบไว้ ถ้าหากว่าทาง สกพ. ส่งคำสั่งแต่งตั้งดังที่กล่าวถึงมาแล้วมาให้ ก็จะลงประกาศเผยแพร่ให้ทุกหน่วยทราบโดยทันที แต่ สามารถตรวจดูรายชื่อการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจวาระประจำปี 2564 ระดับ รอง ผบก. ถึงระดับ สว. ได้ผ่านทางเว็บ https://saranitet.police.go.th/news