กรณีศึกษาจาก เหตุอัคคีภัย โรงงานสารเคมี หรือโรงงานโฟม หมิงตี้ อำเภอบางพลี จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเรื่องที่หน่วยงานราชการ โดยเฉพาะ กรมแปลนเมือง รวมทั้ง กรมอุตสาหกรรม จำเป็นต้องรีบตรวจรวมทั้งแก้ไขไม่ให้ปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้นเกิดขึ้นอีกรวมทั้งเปลี่ยนเป็นปัญหาทับซ้อนด้านสังคม จะทำอย่างไร ระหว่างพื้นที่อยู่อาศัยของราษฎรกับ พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม แยกเป็นสัดส่วนที่แน่ชัดอีกทั้ง เรื่องที่โรงงานอุตสาหกรรมตั้งมาก่อนชุมชนรวมทั้งชุมชนมีอยู่ก่อนโรงงานอุตสาหกรรม จะมาอ้างกฎหมายเป็นไม้บรรทัดโดยไม่นึกถึงหลักรัฐศาสตร์คงผิดจะต้องนัก

ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานที่อุตสาหะเข้าไปให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลบรรเทาความทุกข์ร้อนให้ประชาชน อีกทั้งภาครัฐรวมทั้งเอกชน เป็นต้นว่า การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดย อรรถพล กาลพิบูลย์ ประธานข้าราชการบริหารรวมทั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ร่วมกับกลุ่ม การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยในเครือทั้งสิ้น เป็นตัวตั้งตัวตีในเรื่องของ ความยั่งยืนและมั่นคง ความปลอดภัย อนามัยรวมทั้งสภาพแวดล้อม โดยอาศัยที่มีบริษัทในเครือที่มีความเชี่ยวชาญด้านสารเคมี ด้านวิศวกรรม ซึ่งมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเยอะมาก โดยเฉพาะด้าน Oil & Gas สามารถเข้าไปช่วยเหลือรวมทั้งยับยั้งเหตุได้ตรงจุดที่สุด
เนื่องจากว่าด้านความปลอดภัยรวมทั้งความยั่งยืนและมั่นคงอีกทั้งในส่วนของ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยรวมทั้งชุมชนใกล้เคียงเอง ไม่ว่าจะเป็นที่มาบตาพุดหรือที่ชลบุรี จะเน้นเรื่องความยั่งยืนและมั่นคงรวมทั้งความปลอดภัยในพื้นที่ รวมไปถึงการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานสาธารณภัย กรมปกป้องรวมทั้งบรรเทาสาธารณภัย ที่สามารถช่วยเข้าไปยับยั้งเหตุปกติอยู่แล้วจึงมีประสบการณ์นี้

ความพร้อมเพรียงอีกทั้งด้านสายงานระบบท่อส่งก๊าซ ที่ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยโออาร์ พร้อมที่จะให้การเกื้อหนุนโฟมดับไฟรวมถึงรถดับเพลิงพร้อมข้าราชการทำการ ไออาร์พีซี มีกลุ่มผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสารเคมี บริษัท เอ็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม พีทีคราว โกลบอล เคมิคอล หรือ GC ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดับไฟ กู้ภัย รวมทั้งยับยั้งเหตุฉุกเฉิน อีกทั้งในรวมทั้งต่างประเทศ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลรวมทั้งให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์หัวฉีดดับไฟแบบ Fix Monitor หุ่นยนต์ดับไฟรวมทั้งโฟมดับไฟ

โรงงานแยกปิโตรเลียม การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยพร้อมให้การช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดรวมทั้งใกล้เคียง จังหวัดระยอง
มีคณะทำงานเฉพาะกิจพิเศษ กลุ่ม การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย41 คน ที่นำโดย ณัฐมั่งมี ละอองทอง ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารสภาวะเหตุฉุกเฉิน ฝ่าดับไฟกัน 20 ชั่วโมง สามารถที่จะเข้าควบคุมไฟได้โดยตลอด

ที่สำคัญคือการจัดการจัดแจงหลังไฟสงบ ไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพแวดล้อมหรือสารเคมีที่ตกค้างอันจะทำให้เกิดมลพิษกับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีที่อยู่นอกบ่อรวมทั้งสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในบ่อ จำเป็นต้องได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี และก็การบรรเทาความทุกข์ร้อนเฉพาะหน้าให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย ผ้าห่ม กล่องกำลังใจ ไปจนกระทั่งหน้ากากปกป้องพิษ ที่การหยุดยั้งเหตุอัคคีภัยโดยธรรมดา จะไม่ได้ให้การช่วยเหลือโดยตลอดรวมทั้งพิจารณาถึงผลกระทบด้านมลพิษรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่จะเกิดกับชุมชน
น่าจะเป็นโมเดลของความปลอดภัยรวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชนได้เป็นอย่างดี.