ครม.รับรู้ เคลื่อนแนวทางรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความแข็งแรงโครงสร้างรองรับ-พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน-ยกฐานะคุณภาพชีวิต ปชช. ด้าน ‘นายกฯ’ ย้ำ รมต.นำแนวทางไปสู่การปฎิบัติ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน ที่เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์โซฟิเทล กระบี่ โภคินธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา บังกะโล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองพิธีกรประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลสัมมนาคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.เดินทาง) ที่ จ.กระบี่ ว่า ครม.รับรู้การลงพื้นที่ดูงานของ ครม.ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ดังเช่น กระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต ระนอง แล้วก็จังหวัดสตูล เพื่อขับแนวทางแล้วก็โครงงานที่สำคัญของรัฐบาลในมิติต่างๆเช่น การพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ความรู้ความเข้าใจในการแข่งขันของไทย เช่น โครงงานพัฒนาสนามบินระนอง สนามบินนานาชาติกระบี่ โครงงานพัฒนาแก้ไขท่าเรือจังหวัดภูเก็ต แล้วก็โครงงานนำสายติดต่อสื่อสารลงดิน รอบๆจุดท่องเที่ยว แล้วก็ก่อสร้างท่าจอดเรืออ่าวมาหยาบริเวณจุดท่องเที่ยวเกาะพีพี และก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ผ่านโครงงานพัฒนาธุรกิจบริการดินแล้วก็ปุ๋ยเพื่อชุมชน โครงงานยกฐานะเกษตรแปลงใหญ่ โครงงานเพิ่มราคาแล้วก็พัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพแล้วก็ความสวยสดงดงามจากสินค้าการเลี้ยงหอยมุก การพัฒนาสร้างความแข็งแรงจากโครงสร้างรองรับ โดยพัฒนากลุ่มโอท็อป แล้วก็วิสาหกิจชุมชน แล้วก็โครงงานรับรองรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราแล้วก็ปาล์มน้ำมัน โดยแก้ไขระบบที่ดินสำหรับทำมาหากินแล้วก็ลดความแตกต่างด้านการครอบครองที่ดิน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต ส.ป.ภ. 4-01 ขจัดปัญหาที่ดินแล้วก็ที่อยู่ที่อาศัย รวมทั้งโครงงานบ้านมั่นคง และก็การพัฒนาระบบสาธารณสุข มีมาตรการเฝ้าระวัง คุ้มครองป้องกันแล้วก็การดูแลและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรที่นา 2019 ควบคู่กับการดำเนินการของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านกับการสนับสนุนการใช้สมุนไพรในชุมชน

การปรับปรุงศักภาพชาวไทยทุกช่วงวัย ทำโครงงาน NFE Data Map : ปักหมุดสร้างช่องทางด้านการศึกษาของผู้ทุพพลภาพแล้วก็ไม่ค่อยได้รับโอกาศ แล้วก็จัดแจงเรียนอาชีวศึกษาสู่ความเป็นยอด เกื้อหนุนบริหารจัดแจงน้ำทั้งยังระบบ แหล่งน้ำชุมชน ด้วยโครงงานการว่าจ้างก่อสร้างขุดลอกแล้วก็บำรุงรักษาชายฝั่งทะเลแล้วก็รอบๆร่องน้ำกันจังหวัดตรัง
การปฏิสังขรณ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สภาพแวดล้อมเพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

น.ส.รัชดาพูดว่า รัฐบาลดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจในการแข่งขันแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติ 1.ด้านการพัฒนาแล้วก็เสริมสร้างประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง แล้วก็ส่วนราชการ นอกจาก พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน ทั้งยังเครือข่ายการติดต่อสื่อสารทางถนน การบริหารจัดแจงหายนะ ติดตามข้อความสำคัญปัญหาเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2.การพัฒนาระบบแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง แล้วก็ปศุสัตว์ ที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนกำเนิดความแข็งแรงอย่างยั่งยืน ด้วยการเยี่ยมเยียนชมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับการผลักดันและส่งเสริมจากกองทุนเกื้อหนุนการรักษาพลังงาน แล้วก็ 3.การเสริมสร้างแล้วก็พัฒนาประสิทธิภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยืนยง ติดตามโครงงานพัฒนาที่อยู่ที่อาศัยเพียงพอ การดำเนินการตามแนวทางการจัดการเรียนทุกระดับชั้น การศึกษานอกระบบแล้วก็การเล่าเรียนตามความสะดวก เป็นต้น ดังนี้ นายกรัฐมนตรีกำชับให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนำบทสรุปจากการลงพื้นที่เพื่อนำไปสู่การกระทำถัดไป