พิพิธภัณฑสถานการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเชื้อเชิญพี่น้องคนประเทศไทยร่วมงาน “คิดถึงไม่เลือน 9” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 เดือนตุลาคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูไม่พลอดุลยบารมีมหาราช บรมที่นาถบพิตร และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร การถ่ายทอดองค์ความรู้ความคิดสิ่งใหม่เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 เดือนตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานการเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี และรับชมผ่านหนทาง Online โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  • นิทรรศการเทิดทูนพระเกียรติ “ในความจำ” นำเสนอพระเกียรติคุณ พระความเป็นอัจฉริยะ หลักธรรม หลักคิด และ ข้อกำหนด ของท่าน ยังคงประทับใจอยู่ในความจำอย่างไม่ทราบลืม
  • นิทรรศการสิ่งใหม่เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
  • การอบรมวิชาของแผ่นดินและการอบรมเชิงปฏิบัติการ 12 หลักสูตร ตลอด 3 วัน
  • รับชมนิทรรศการพระมหากษัตริย์รักเรา และภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ
  • ชม ช้อป พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากการเกษตรไม่เป็นอันตราย จากเครือข่ายพิพิธภัณฑสถานเกษตรฯ จากทั่วทั้งประเทศ กว่า 50 ร้านรวง
  • กิจกรรมก้มรำลึก วันที่ 13 เดือนตุลาคม 2564 เวลา 15.๕2 น. ร่วมก้มรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูไม่พลอดุลยบารมีมหาราช บรมที่นาถบพิตร และรับฟัง บทเพลงแห่งความคิดถึงโดยคุณศิรินทรา นิยากร ที่มาร่วมขับกล่อมบทเพลงพระราชนิพนธ์แทนเสียงหัวใจของเราคนประเทศไทยทุกคน พร้อมฟังเสียงขลุ่ยขับกล่อมบทเพลงก้มรำลึกจากคุณครู ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ ในวันเดียวกันนี้ได้เปิดให้ เข้าชมพิพิธภัณฑสถานพระมหากษัตริย์รักเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดทั้งวัน

การจัดงานในครั้งนี้ยังคงคุมเข้มวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรที่นา 2019 อย่างเคร่งครัด ทั้งยังยังมีการจัดงานผ่านแบบอย่างออนไลน์ สามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook live : Wisdomkingmuseum ตลอดทั้ง 3 วัน